KEEP FIT – Sat za praćenje aktivnosti Keep Fit / Activity tracker Keep fit

Pratite svoju aktivnost, potrošene kalorije i obrazac spavanja pomoću ovog sata za praćenje aktivnosti. Imajte uvid u svoja postignuća pomoću besplatne aplikacije koja je kompatibilna s iOS 8.1 i Android 4.4 ili novijim. Sat ima OLED ekran za prikaz vašeg napredovanja. Savršeni je pratitelj zdravijeg i aktivnijeg načina života. Vrijeme mirovanja s jednim punjenjem baterije je do 5 dana. / Track your activity, calories burned and sleep pattern with this activity tracker. Get insight into your achievements with the free APP that is compatible with both iOS 8.1 and Android 4.4 or higher. The bracelet has an OLED screen to display your progression on the bracelet. The perfect companion for a healthier and more active lifestyle. Standby time on one charge up to 5 days.

SKUP330.75A Kategorije,

Pratite svoju aktivnost, potrošene kalorije i obrazac spavanja pomoću ovog sata za praćenje aktivnosti. Imajte uvid u svoja postignuća pomoću besplatne aplikacije koja je kompatibilna s iOS 8.1 i Android 4.4 ili novijim. Sat ima OLED ekran za prikaz vašeg napredovanja. Savršeni je pratitelj zdravijeg i aktivnijeg načina života. Vrijeme mirovanja s jednim punjenjem baterije je do 5 dana. / Track your activity, calories burned and sleep pattern with this activity tracker. Get insight into your achievements with the free APP that is compatible with both iOS 8.1 and Android 4.4 or higher. The bracelet has an OLED screen to display your progression on the bracelet. The perfect companion for a healthier and more active lifestyle. Standby time on one charge up to 5 days.

boja

Crna, Crvena, Narančasta, Plava, Zelena

materijal

dimenzije

vrsta tiska

težina