Impressum

Skraćeni naziv: Super HiK agencija za sve d.o.o.
Puni naziv: Super HiK agencija za sve d.o.o. za trgovinu i usluge
Sjedište: Kombolova 13, 10 000 Zagreb
Ured: Oreškovićeva 1a, 10 000 Zagreb
MBS: 081007083
OIB: 71670983257
VAT ID: HR71670983257

Direktori:
Kristian Kunstek – direktor
Hrvoje Bičanić – direktor

Članovi društva:
Kristian Kunstek – član društva
Hrvoje Bičanić – član društva

Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

Banka:
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb
IBAN: HR9623600001102515677
SWIFT (BIC): ZABAHR2X

Super HiK

Promotivni materijali za sve

Zatvori