DAFFY PLA – Ruksak na špagice izrađen od PLA kukuruza / PLA corn drawstring bag

Ruksak na špagice izrađen od PLA kukuruza. PLA (polimlektrična kiselina) je 100-postotna alternativa za konvencionalne plastike na biološkoj osnovi. Izrađena je od fermentiranog biljnog škroba koji nije toksičan i ne sadrži ugljik. / PLA corn non woven drawstring bag. PLA (poly-lactic acid) is an 100% bio-based alternative for conventional plastics. It is made from fermented plant starch which is free of toxics and carbon neutral.

SKUMO9879 Kategorije,

Ruksak na špagice izrađen od PLA kukuruza. PLA (polimlektrična kiselina) je 100-postotna alternativa za konvencionalne plastike na biološkoj osnovi. Izrađena je od fermentiranog biljnog škroba koji nije toksičan i ne sadrži ugljik. / PLA corn non woven drawstring bag. PLA (poly-lactic acid) is an 100% bio-based alternative for conventional plastics. It is made from fermented plant starch which is free of toxics and carbon neutral.

boja

Bijela

materijal

dimenzije

težina