Tree free infinity pencil

Ova beskonačna olovka koja nije drvena, nego zamjenjuje vašu tradicionalnu drvenu olovku. Djeluje tako da ostavlja grafitnu liniju na papiru baš kao obična tradicionalna drvena olovka, ali se tako sporo troši da može zamijeniti do 100 tradicionalnih drvenih olovaka! / This Tree free infinity pencil replaces your traditional wooden pencil. It works by leaving a graphite line on paper just like a regular traditional wooden pencil but it wears down so slowly, that it should outlast up to 100 traditional wooden pencils!

SKUP611.02A Kategorije,

Ova beskonačna olovka koja nije drvena, nego zamjenjuje vašu tradicionalnu drvenu olovku. Djeluje tako da ostavlja grafitnu liniju na papiru baš kao obična tradicionalna drvena olovka, ali se tako sporo troši da može zamijeniti do 100 tradicionalnih drvenih olovaka! / This Tree free infinity pencil replaces your traditional wooden pencil. It works by leaving a graphite line on paper just like a regular traditional wooden pencil but it wears down so slowly, that it should outlast up to 100 traditional wooden pencils!

boja

Smeđa

materijal

materijal 2

dimenzije

težina