SET OF CHOCOLATES 5 STARS ENVELOPE

Čokoladice u obliku zvijezda, mliječna čokolada, 20 g ukupno / chocolate stars, milk chocolate, 20 g total

SKU20221019-192 Kategorija