artikli-EU

Promotivni artikli za promidžbu i vidljivost EU projekata

Prijavljujete projekt na neki od natječaja financiranih iz EU fondova ili ste upravo dobili informaciju da je vaš projekt prošao? Čestitamo!

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti obavezni su elementi svakog projekta koji se financira sredstvima EU fondova.

Svrha tih aktivnosti je:

 • prezentirati projekt, projektnu ideju, ciljeve i rezultate
 • podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije te objava činjenice da EU sufinancira projekt
 • podijeliti stečena znanja i iskustva, kako stručna, tako i vezana uz projektni menadžment.

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti mogu uvelike pomoći u ostvarivanju ciljeva i osiguravanju održivosti, a trebaju biti usmjerene na:

 • korisnike projektnih rezultata
 • opću javnost
 • medije

Komunikacijski alati promidžbe i vidljivosti su raznovrsni. Prijavitelj/korisnik i partneri samostalno planiraju i odlučuju koje će načine komunikacije, informiranja i oglašavanja odabrati, tj. koje komunikacijske alate promidžbe i vidljivosti.

Moguće je odabrati sljedeće komunikacijske alate:

 • Informacijska i trajna ploča – obavezne su za infrastrukturne projekte kod kojih ukupni troškovi projekta prelaze iznos od 500.000 eura.
 • WEB stranica – smatra se jednim od osnovnih sredstava javnog informiranja, a možete izraditi u potpunosti novu stranicu ili vijesti o svom projektu objaviti u sklopu postojeće web stranice
 • Društvene mreže i newsletteri – odlični kanali za brzu i dostupnu komunikaciju – interaktivni, moderni, učinkoviti
 • Priopćenje za medije – jedan od najčešćih alata za komunikaciju s medijima. Može se koristiti u različitim fazama provedbe projekta, kao što su: početak provedbe projekta, važni pomaci u provedbi projekta ili informiranje o projektnim rezultatima itd.
 • Konferencija za medije – saziva se u svrhu informiranja o bitnim pomacima ili događajima u provedbi projekta ili o važnim projektnim rezultatima. Najčešće se organizira na početku i kraju projekta.
 • Informativni i edukativni događaji – mogu biti izložbe, sajmovi, info dani, seminari, radionice itd.
 • Publikacije – letci, brošure, priručnici, mape, plakati..
 • Naljepnice za opremu i vozila – obavezne su za označavanje sve opreme koja je nabavljena u sklopu projekta, za sva vozila, a i za sve prostorije koje su nastale ili su prilagođene sredstvima projekta, npr. adaptirane, oličene, opremljene namještajem i dr.
 • Audiovizualne produkcije – dobre su za prezentaciju projekta i projektnih rezultata na televizijskim programima, na nacionalnoj ili lokalnoj televiziji te na internetu.
 • Promotivni materijali – rokovnici, kemijske olovke, bočice za vodu, USB stickovi, vezice za akreditacije, platnene torbe, majice…su neki od najčešćih artikala, ali zapravo – bilo koji promotivni materijal koji možete pronaći na našim stranicama mogu biti materijal kojim ćete darivati dionike projekta, medije, ciljne skupine.
 • Sustavi za prezentacije/promocije – roll up i druge vrste bannera neizostavan su materijal svakog projekta – bilo da se koriste na konferencijama, radionicama ili bilo kojoj drugoj aktivnosti koju uključuje vaš projekt.

Budući da posjedujemo bogato iskustvo prilikom pripreme i provedbe projekata, odnosno obaveznog elementa Promidžbe i vidljivosti projekta, na raspolaganju smo vam za svaki savjet, preporuku i podršku kod definiranja i izbora materijala koji će u potpunosti odgovarati aktualnim Uputama za korisnike sredstava (Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.).

Neki od projekata koje smo proveli:

Na svim navedenim projektima sudjelovali smo prilikom produkcije nekih od materijala ili organizirali neko od događanja u sklopu projekta.

Slobodno nam se obratite sa svim pitanjima koje vas muče – tu smo za savjet i podršku!

superhik@superhik.hr

 

Super HiK

Promotivni materijali za sve

Zatvori